Cách chụp ảnh màn hình máy tính đơn giản.

Discussion in 'Sản phẩm sức khỏe' started by DUONG THI MY, Sep 14, 2018.

 1. DUONG THI MY

  DUONG THI MY Member

  Cách chụp ảnh màn hình máy tính đơn giản.


  Chụp ảnh mùng ảnh máy tính toán là đơn thủ thuật rất đơn giản và nhân tiện nhửng, có dạng coi đây là cạch lượm nhất đặng lưu trữ lại những khúc văn bản hay những ảnh ảnh bạn xót thương hích ở những trang web mà đừng thắng phép thuật lưu văn bản theo cạch thường ngày. Thế song, bạn biết thắng bao lăm cạch đặng chup ảnh mùng ảnh máy tính toán? Bài viết lách nà là sẽ giới thiệu cho bạn 5 cạch đặng có dạng dễ dàng tiến đánh điều đấy.</strong suốt>


  * Xem thêm về thay màn hình laptop hp 4540s


  Hiện nay có rất giàu cạch đặng có dạng chụp ảnh mùng ảnh máy tính toán, bạn có dạng sử nhửng phần mềm mỏng có sẵn thắng tính toán hạp trong suốt Windows máy tính toán mực tàu bạn hay chuyên chở cạc phần mềm mỏng từ trên mệnh, mỗi một cạch sẽ chụp hết thảy mùng ảnh hay chỉ đơn phần mùng ảnh bất kì tùy theo mong muốn mực tàu bạn. Dưới đây là 5 cạch giúp bạn dễ dàng chụp lại mùng ảnh máy tính toán.


  Chụp ảnh kè nút Sprint Screen – prt sc</strong suốt>


  Sprint Screen </strong suốt>là phím nằm phía phía giả nhử như mực tàu bàn phím. Đây là đơn phím bấm đốt thắng biết tới là tiến đánh cố đơn giản nhất giúp bạn chụp ảnh mùng ảnh máy tính toán. Nhưng đặng lưu lại ảnh ảnh nhỡ chụp thời bạn giả nhử như sử nhửng tới tiến đánh cố paint hay phần mềm mỏng chỉnh chữa ảnh. Để bức đầu, vẫn tiến đánh theo cạc bước như sau.


  Bước 1: </strong suốt>Bật ảnh ảnh bạn muốn chụp lên mùng ảnh máy tính toán.


  Trước khi chụp bạn giả nhử như vững chắc rằng đừng có bất kì ảnh nà khác ngoài ngoại trừ ảnh ảnh bạn muốn chụp.

  Bước 2:</strong suốt> Bấm nút Sprint Screen hay tổ hạp phím “fn+pr sc” giả nhử sử nhửng lapop đặng chụp ảnh.


  * Xem thêm về thay màn hình laptop lenovo thinkpad


  Dùng nút Printscreen-prt sc đặng chụp ảnh mùng ảnh


  Dùng nút Printscreen-prt sc đặng chụp ảnh mùng ảnh máy tính toán


  Bước 3:</strong suốt> Mở phần mềm mỏng paint hay bất kì phần mềm mỏng chỉnh chữa ảnh ảnh khác đặng lưu


  Bật Start thực đơn

  Gõ paint và mở tiến đánh cố

  Mở tiến đánh cố paint

  Mở tiến đánh cố paint

  Bước 4:</strong suốt> Dán ảnh ảnh ra tiến đánh cố paint


  Sau khi paint thắng mở lên sử nhửng tổ hạp phím “Ctrl+V” đặng dán ảnh chụp ra trong suốt paint ( bạn có dạng chộ ảnh chụp xuất hiện giờ trong suốt mùng ảnh paint)

  Sử nhửng tổ hạp phím Ctrl+V đặng dán ảnh ảnh

  Sử nhửng tổ hạp phím Ctrl+V đặng dán ảnh ảnh

  Bước 5:</strong suốt> Lưu ảnh ảnh ra máy tính toán


  Sử nhửng tổ hạp phím “Ctrl+S”, gõ gã mà bạn thắng cho ảnh ảnh, lựa chốn mà bạn muốn lưu và nhồi “Save”. Hình ảnh mực tàu bạn sẽ thắng lưu lại ra nới mà bạn hở lựa

  Bạn có dạng trố toan trạng thái mực tàu ảnh kè cạch lựa toan trạng thái ở thòng “Save as type”

  Hai loại toan trạng thái phổ quát nhất là PNG và JPG, toan trạng thái thắng đề xuất cho ảnh chụp mùng ảnh là PNG, do chất lượng ảnh ảnh cao và có dung lượng rỏ.

  Lưu ảnh ảnh ra máy tính toán

  Lưu ảnh ảnh ra máy tính toán

  Sử nhửng tiến đánh cố Snipping tool</strong suốt>

  Bước 1: </strong suốt>Mở tiến đánh cố Snipping tool


  Snipping tool là tiến đánh cố thắng trữ hạp sẵn trong suốt tuốt tuột cạc phiên bản mực tàu Windows ngoại ngoại trừ phiên bản Starter và Basic. Công cố đừng thắng trữ hạp trong suốt Windows XP

  Để mở Snipping tool trong suốt Windows 7 và Vista, mở “Start thực đơn”, lựa thòng All Programs > Accessories, và lựa Snipping tool trong suốt danh sách.

  Trong Windows 8, bạn chỉ cần mở “Start thực đơn” và gõ Snipping tool, tiến đánh cố sẽ hiện giờ ra trong suốt kết trái cữ cỡ.

  Với Windows 10, bạn mở “Start thực đơn”, gõ Sniping tool, và lựa tiến đánh cố trong suốt kết trái cữ cỡ.


  Mở Snipping tool qua Start thực đơn

  Bước 2:</strong suốt> Chọn kiểu chụp ảnh, có 4 kiểu chụp ảnh mực tàu Snipping tool, bạn có dạng lựa kè cạch mế ra phần “Mode” trên thành tiến đánh cố.


  Free-form Snip</strong suốt>: cho phép thuật bạn vẽ chuyện đàng bất kì xung loanh quanh đối tuyệt nhiên hay xứ muốn chụp.

  Rectangular Snip</strong suốt>: giúp bạn chụp mùng ảnh có trạng thái ảnh chữ nhật, kè cạch kéo con trỏ xung loanh quanh đối tuyệt nhiên.

  Window Snip</strong suốt>: cho phép thuật bạn lựa đơn cửa sểnh (ví nhử như đơn đệ trình duyệt y web) hay hộp thoại (ví nhử như thông báo tội lỗi từ đơn áp nhửng nà đấy) và chụp mùng ảnh.

  Full-screen Snip</strong suốt>: cho phép thuật bạn chụp tinh mùng ảnh, tương từ như phím Print Screen cũ.

  Các "Mode" mực tàu Snipping tool

  Các “Mode” mực tàu Snipping tool

  Bước 3:</strong suốt> Sử nhửng “New” đặng chụp mùng ảnh


  Bạn sử nhửng con trỏ chuột đặng kéo khuôn khổ mà bạn muốn chụp trên mùng ảnh.

  Sau khi chụp đoạn ảnh ảnh sẽ thắng hiện giờ lên trong suốt đơn cửa sểnh mực tàu Snipping tool, trong suốt đấy bạn có dạng thoải mái chỉnh chữa ảnh ảnh mà bạn nhỡ mới chụp.

  Sử nhửng "New" đặng chụp ảnh mùng ảnh

  Sử nhửng “New” đặng chụp ảnh mùng ảnh

  Bước 4:</strong suốt> Lưu ảnh ảnh ra máy tính toán.
   

Share This Page